"Dalsland" 1.600 m²

Lokalen är 20 x 80 m med en takhöjd på 4,2 m. Kan hyras på månadsbasis för 35 kr/m² om ni har brådskande behov av en flexibel och tillfällig lokal.

  • Kan hyras per m² efter behov.

    Kan hyras per m² efter behov.

  • Lastning och lossning sker i gemensam lasthall (Gotland) – sidolastning.

    Lastning och lossning sker i gemensam lasthall (Gotland) – sidolastning.