Vår värdegrund

Svedplan har tillverkat möbler till IKEA sedan 1975, men avslutade produktionen 2009. Efter det har vi inrett lokalerna för uthyrning till lager och produktion, men de många åren av samarbete med IKEA har lärt oss värdet av “Value for money”.

En sak som också bidrar till hyresgästernas trygghet är Svedplans stabila ekonomi och högsta kreditvärdighet (AAA).

Värdegrund för Svedplan

Ordning och reda
1. Vi gör vårt jobb ordentligt.
2. Lokalerna underhålls och omgivningarna är välskötta och inbjudande.
3. Ett ord är ett ord – givet löfte gäller möten såväl som deadlines.
4. Vi har stabil ekonomi och hög kreditvärdighet.

Låga priser
1. Vi tillämpar sentensen “Value for money”.
2. Fastigheten är uppvärmd med miljövänligt och ekonomiskt spånavfall från hyresgästerna.
3. Vi hjälper till med inredningen av rummen så att du snabbt kommer på plats och kan fokusera på din egen verksamhet.

Service
1. Kunden kan alltid ta kontakt med oss 24 timmar om dygnet.
2. Vi tar itu med saker innan de blir problem.
3. Vi hjälper till med inredningen.

 

Etiska regler

Som medlemmar i Fastighetsägarna har vi att verka för en god etik i vårt arbete, ett för oss viktigt rättesnöre i vårt åtagande som fastighetsägare.

Medlemmar i Fastighetsägarna…
…värnar om goda och förtroendefulla relationer till sina kunder och bemöter dem därför med omsorg, respekt och hänsyn.
…uppträder alltid korrekt i det dagliga, löpande förvaltningsarbetet såväl mot hyresgäster som mot den som söker lokal.
…är tillgängliga för hyresgäster och ger dem löpande information om vad de behöver veta för sin användning av lokaler och gemensamma utrymmen.
…sköter och underhåller lokaler och gemensamma utrymmen så att de motsvarar den service och standard som överenskommits.
…låter miljöhänsyn ingå i fastighetsförvaltningen och ger hyresgäster den information och de praktiska förutsättningar som krävs för att de ska kunna ta sitt miljöansvar.
…informerar i god tid berörda hyresgäster om planerade underhålls-, förbättrings- och ändringsåtgärder av fastigheten och ger dem tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter på planerade åtgärder.
…åtgärdar fel snarast och begränsar olägenheter vid t.ex. en reparation.
…ingriper mot hyresgäst som inte iakttar vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
…försöker att lösa eventuella problem i samförstånd.