Referenser

Totalt finns ett halvdussin hyresgäster på plats på Svedplan Industripark. Nedan följer ett axplock av kommentarer från några av dem. Ett flertal av våra hyresgäster hyr inte bara lokaler av oss på Svedplan utan har även ett nära samarbete med Incorp vad gäller bemanning, tillverkning, lagerhållning, logistik med mera.

 

Mycket lokaler för pengarna

Almedahls Alingsås AB levererar kvalitetstextilier till kommuner, tvätterier, hotell och sjukhus.

Almedahls etablerade sig på Svedplan Industripark 2010 och hyr totalt 2100 kvm för kontor och lagerverksamhet. Totalt är man 16 medarbetare men vid toppar hyr man in personal från företaget Incorp som även de finns på plats i närliggande lokaler.

– Vi är mycket nöjda med våra lokaler som är både fräscha och ändamålsenliga. Jag tycker att det är mycket lokal för pengarna. Lägg därtill att Svedplan, med Preben Ritter i spetsen, är lätta att ha att göra med. Två gånger om året träffas vi alla hyresgäster på plats på Svedplan Industripark för att få information från Preben och utbyta erfarenheter sinsemellan. Ytterligare en fördel är att vi vid arbetstoppar kan hyra in personal från vår ”granne” Incorp, vilket underlättar för oss.

2457025

Christian Lidborg, VD Almedahls Alingsås AB

  

Ett lösningsorienterat samarbete

Tergent är familjeföretaget som står för kunskap och innovation. Vi utvecklar och marknadsför specialprodukter för jordbruk, grönytor samt villa & trädgård, under våra egna varumärken. Vi utvecklar även produkter åt EMV-kunder. Tergent – med optimal balans mellan effekt och miljöpåverkan!

Tergent hyr sina lokaler, totalt 1000 kvm, av Svedplan och på plats driftar företaget Incorp deras maskiner, det vill säga bemannar dem, leder produktionen och sköter logistiken.

– Incorp är lösningsorienterade och vi är väldigt nöjda med deras insats. Deras arbete håller hög kvalitet, rimligt pris och en god service i kombination med hög leveranssäkerhet, varför vi tror på en god utveckling i framtiden.

Tom-Brundin

Tom Brundin, VD Tergent AB 

 

Konkurrenskraftiga priser

Tufvassons Tesch AB är totalleverantörer inom elteknik och erbjuder allt från helhetslösningar till smala nischprodukter. Man tillgodoser sina kunders behov av strömförsörjning, förbindningsteknik och smarta produkter som säkrar elkvalitén.

Incorp svarar för viss tillverkning av kablage, kablar och förbindningar, samt sköter lager och logistik för Tufvassons Teschs räkning.

– Deras prisbild är konkurrenskraftig och processen förenklas genom att de jobbar direkt in i vårt system. Ett nära och bra samarbete som gjort att vi tillsammans lyckats ta hem fler affärer.

Joakim

Joakim Edberg, VD Tufvassons Tesch AB

 

Nästintill 100% leveranssäkerhet

Electrolux Filter AB i Nygård utvecklar, producerar och distribuerar dammsugarpåsar till de flesta märken på marknaden. Påsarna exporteras sedan till de 150 länder där Electrolux säljer sina över 50 miljoner produkter varje år.

För Electrolux Filters räkning svarar Incorp för dels manuell packning i kartonger samt packning i en vinkelmaskin, dels logistik i form av lastning, lagerhållning och plockning för vidare befordran till detaljhandeln och Electrolux centrallager.

– Vårt samarbete med Incorp har pågått i ett flertal år och de är en av våra mest pålitliga underleverantörer, varför jag ser ett växande samarbete – inte minst inom lager och logistik. Deras bemanning håller en konkurrenskraftig prisnivå och såväl servicen som kompetensen är vi mycket nöjda med. Att man sedan har en leveranssäkerhet som är nästintill 100%-ig gör ju inte saken sämre.

Maria Larsson

Maria B Larsson, Inköpschef Electrolux Filter AB