Kunder

Totalt finns ett halvdussin hyresgäster på plats på Svedplan Industripark. Nedan följer ett axplock av kommentarer från några av dem. Ett flertal av våra hyresgäster hyr inte bara lokaler av oss på Svedplan utan har även ett nära samarbete med Incorp vad gäller bemanning, tillverkning, lagerhållning, logistik med mera.

Ett gott samarbete som gynnar alla parter

Incorp hjälper industri-, teknik-, grossist- och e-handelsföretag med bemanning och logistik.

Företaget har funnits på Svedplan Industripark sedan 2012 och i dagsläget huserar man på 7.000 kvm. 1.500 kvm av dessa är i egen regi, vilket innebär att man sköter en komplett tredjepartslogistik för ett 20-tal små och medelstora kunder. För en av hyresgästerna i huset, Almedahls, svarar man för delar av bemanningen och för tre andra hyresgäster – Adexa, Tergent samt Key To Nature – sköts uppdraget på entreprenadbasis. Det innebär att kunderna står för lokaler och lagerhyllor, medan Incorp svarar för själva driften vad gäller personal, truckar och datasystem. Ett mycket väl fungerande upplägg som gynnar alla parter, då Incorps flexibla tjänster hjälper kunderna att få kontroll över kostnaderna samtidigt som det stärker deras konkurrenskraft.

– Vi trivs alldeles förträffligt på Svedplan Industripark. Lokalerna är prisvärda, välskötta och funktionella. Genom Johan Kahlins höga närvaro ges dessutom god service och det är alltid snabba puckar. Som upplägget ovan beskriver så är vi alla vinnare.

Anders-250x350

Anders Zandén, VD Incorp

 

Praktiskt och funktionellt

FC Trä tillverkar sängramar och komponenter till sängproducenter.

Företaget FC Trä har sina rötter i Svedplan AB. Makarna Charlotte och Fredrik Bengtsson köpte helt enkelt loss de delar som fanns kvar efter att IKEA 2010 försvunnit som kund. Alltsedan dess har man jämte ett 30-tal medarbetare framgångsrikt drivit sin verksamhet vidare och omsätter nu årligen ca 80 miljoner kronor.

FC Trä hyr en yta om totalt 8300 kvm och man producerar cirka 1000 monterade sängramar per dag (dagtid), men i perioder mer vid skiftarbete. Vissa komponenter och detaljer produceras i betydligt större volymer.

– För oss är det både praktiskt och funktionellt att jobba på Svedplan Industriområde då verksamheten varit här alltsedan starten. Det strategiska läget, den fina omgivningen och ett väl fungerande samarbete med våra ”grannar” bidrar till vår trivsel.

FCTRA

Charlotte Bengtsson, VD FC Trä

 

Mycket lokaler för pengarna

Almedahls Alingsås AB levererar kvalitetstextilier till kommuner, tvätterier, hotell och sjukhus.

Almedahls etablerade sig på Svedplan Industripark 2010 och hyr totalt 2100 kvm för kontor och lagerverksamhet. Totalt är man 16 medarbetare men vid toppar hyr man in personal från företaget Incorp som även de finns på plats i närliggande lokaler.

– Vi är mycket nöjda med våra lokaler som är både fräscha och ändamålsenliga. Jag tycker att det är mycket lokal för pengarna. Lägg därtill att Svedplan, är lätta att ha att göra med. Två gånger om året träffas vi alla hyresgäster på plats på Svedplan Industripark för att få information från Svedplan och utbyta erfarenheter sinsemellan. Ytterligare en fördel är att vi vid arbetstoppar kan hyra in personal från vår ”granne” Incorp, vilket underlättar för oss.

Christian Lidborg, tidigare VD Almedahls Alingsås AB

  

Ett lösningsorienterat samarbete

Tergent är familjeföretaget som står för kunskap och innovation. Vi utvecklar och marknadsför specialprodukter för jordbruk, grönytor samt villa & trädgård, under våra egna varumärken. Vi utvecklar även produkter åt EMV-kunder. Tergent – med optimal balans mellan effekt och miljöpåverkan!

Tergent hyr sina lokaler, totalt 1000 kvm, av Svedplan och på plats driftar företaget Incorp deras maskiner, det vill säga bemannar dem, leder produktionen och sköter logistiken.

– Incorp är lösningsorienterade och vi är väldigt nöjda med deras insats. Deras arbete håller hög kvalitet, rimligt pris och en god service i kombination med hög leveranssäkerhet, varför vi tror på en god utveckling i framtiden.

Tom-Brundin

Tom Brundin, VD Tergent AB 

 

Konkurrenskraftiga priser

Tufvassons Tesch AB är totalleverantörer inom elteknik och erbjuder allt från helhetslösningar till smala nischprodukter. Man tillgodoser sina kunders behov av strömförsörjning, förbindningsteknik och smarta produkter som säkrar elkvalitén.

Incorp svarar för viss tillverkning av kablage, kablar och förbindningar, samt sköter lager och logistik för Tufvassons Teschs räkning.

– Deras prisbild är konkurrenskraftig och processen förenklas genom att de jobbar direkt in i vårt system. Ett nära och bra samarbete som gjort att vi tillsammans lyckats ta hem fler affärer.

Joakim

Joakim Edberg, VD Tufvassons Tesch AB

 

Nästintill 100% leveranssäkerhet

Electrolux Filter AB i Nygård utvecklar, producerar och distribuerar dammsugarpåsar till de flesta märken på marknaden. Påsarna exporteras sedan till de 150 länder där Electrolux säljer sina över 50 miljoner produkter varje år.

För Electrolux Filters räkning svarar Incorp för dels manuell packning i kartonger samt packning i en vinkelmaskin, dels logistik i form av lastning, lagerhållning och plockning för vidare befordran till detaljhandeln och Electrolux centrallager.

– Vårt samarbete med Incorp har pågått i ett flertal år och de är en av våra mest pålitliga underleverantörer, varför jag ser ett växande samarbete – inte minst inom lager och logistik. Deras bemanning håller en konkurrenskraftig prisnivå och såväl servicen som kompetensen är vi mycket nöjda med. Att man sedan har en leveranssäkerhet som är nästintill 100%-ig gör ju inte saken sämre.

Maria Larsson

Maria B Larsson, Inköpschef Electrolux Filter AB